درباره نویان پی

کسب در آمد دلاری

با توجه به نرخ دلار یکی از روش پرسود کسب و کار، کسب در آمد دلاری می باشد. چگونگی دریافت و نقد کردن درآمد دلاری از دغدغه ها و موانع اصلی بسیاری افراد توانمند می باشد. بر همین اساس تکنولوژی را با مهارت کسب شده در بازار پولی و مالی آمیختیم تا با نویانو همه راه های مالی و ارزی را هموار کنیم و بتوانیم دیگر دوستانمان را که در زمینه تکنولوژی خواهان بازار جهانی هستند یاری دهیم. اکنون با داشتن هزاران مشتری موفق و کمک به استارت آپ های ایرانی برای حضور در بازار جهانی مجموعه ای تشکیل دادیم تا بیش از پیش بتوانیم کمک بخش فعالین حوزه آی تی باشیم.

درباره نویان پی

شرکت دانا نویان شهر راز با شماره ثبت ۴۱۱۱۰
از پانزده سال پیش که اولین درآمد های خود را در بازار جهانی به دست آوردیم، همواره دغدغه چگونگی دریافت آن را داشتیم. اما امروزه تکنولوژی را با مهارت کسب شده در بازار پولی و مالی آمیختیم تا با نویان پی همه راه های مالی و ارزی را هموار کنیم و بتوانیم دیگر دوستانمان را که در زمینه تکنولوژی خواهان بازار جهانی هستند یاری دهیم. اکنون با داشتن هزاران مشتری موفق و کمک به استارت آپ های ایرانی برای حضور در بازار جهانی مجموعه ای تشکیل دادیم تا بیش از پیش بتوانیم کمک بخش فعالین حوزه آی تی باشیم.